St.a.bility | เสถียร (ละ) ภาพ

นิทรรศการกลุ่ม โดย 13 ศิลปินเพื่อสำรวจแรงกระเพื่อมและความยอกย้อนของภาวะเสถียร ณ ปัจจุบัน13 ศิลปิน

28 พฤศจิกายน 2563 - 28 มกราคม 2564

Art4C ชั้น 2

กดที่ภาพเพื่อดู VR Tour

นิทรรศการกลุ่ม โดย 13 ศิลปินเพื่อสำรวจแรงกระเพื่อมและความยอกย้อนของภาวะเสถียร ณ ปัจจุบัน13 ศิลปิน ได้แก่วัชรวิทย์ พริบไหวรณกร เกิดโชติจิรวงษ์ วงษ์ตระหง่านชยะกร การุณเดชกรุณา รวมธรรมรักษ์สุรเจต ทองเจือณุพล วิริยะวงษ์พิชากร ชูเขียวชัชชัยวัชร ชังชูธัญลักษณ์ มีชำนะสุธาทิพย์ เขื่อนรอบเขตนวพล ปูธิปินอุเทน สุวรรณมนีกุล