ดำรง วงศ์อุปราช : ทัศนศิลป์แห่งชีวิต

นิทรรศการนำเสนอตัวตนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช (พ.ศ. 2479 - 2545) ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2542 ผ่านแง่มุมของความสามารถอันรอบด้าน ซึ่งมีที่มาจากความกล้าคิดและกล้าทดลองจนกระทั่งค้นพบแนวทางเฉพาะตัว

20 เมษายน 2564 - 05 ธันวาคม 2564

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 8

กดที่ภาพเพื่อดู VR Tour

20 เมษายน 2564 - 05 ธันวาคม 2564

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 8

กดที่ภาพเพื่อดู VR Tour

ศิลปิน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช
ภัณฑารักษ์รับเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชญ มุกดามณี และอดุลญา ฮุนตระกูล

นิทรรศการนำเสนอตัวตนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช (พ.ศ. 2479 – 2545) ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2542 ผ่านแง่มุมของความสามารถอันรอบด้าน ซึ่งมีที่มาจากความกล้าคิดและกล้าทดลองจนกระทั่งค้นพบแนวทางเฉพาะตัว ควบคู่ไปกับความทุ่มเทตลอดระยะเวลามากกว่า 40 ปีเพื่อขับเคลื่อนวงการศิลปะของประเทศไทยทั้งในฐานะศิลปิน อาจารย์ นักเขียน นักวิชาการด้านศิลปะ ภัณฑารักษ์ ผู้บริหารจัดการหอศิลป์ และนักอนุรักษ์ศิลปะ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน “ทัศนศิลป์” สู่สาธารณชนวงกว้าง

นิทรรศการจัดแสดงผ่านผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์จำนวน 70 ชิ้น ตัวอย่างบทความทางวิชาการ และวิดีโอสัมภาษณ์เพื่อนเรียน เพื่อนร่วมงาน ทายาท และนักสะสม ซึ่งแต่ละท่านมีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับอาจารย์ดำรงในบทบาทและช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทั้งหมดเปรียบเสมือนบันทึกการเดินทางของศิลปินไทย ตั้งแต่อาจารย์ดำรงเป็นหนึ่งในลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้เรียนรู้แนวคิดการผสมผสานภาษาศิลปะแบบสากลกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย ตลอดจนประสบการณ์การศึกษาและการทำงานศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรม สะท้อนจิตวิญญาณของศิลปินที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ดำรงอยู่ด้วยความเรียบง่าย (Simplicity) เงียบสงบ (Serenity) และเสน่ห์อันน่าหลงใหล (Charm)  

**Virtual Tour ของนิทรรศการนี้ ได้รับการสนับสนุนโดย A360 ผ่านแพลตฟอร์ม derndoo

แผนผังประกอบนิทรรศการ คลิก
ลำดับเหตุการณ์ประกอบนิทรรศการ คลิก