อาร์ตมูฟ#1

นิทรรศการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565

07 ธันวาคม 2564 - 06 มีนาคม 2565

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 9

กดที่ภาพเพื่อดู VR Tour

ร่วม Move ศิลปะร่วมสมัยไทยไปข้างหน้า
กับโครงการ Art Move อาร์ตมูฟ#1 นิทรรศการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 พร้อมเป็นเจ้าของผลงานศิลปะร่วมสมัยโดย 49 ศิลปินแนวหน้าของไทย

 
ปี 2564 หอศิลปกรุงเทพ ฯ ได้ริเริ่ม “โครงการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” ขึ้น เพื่อให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพื้นที่ศิลปะของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่กิจกรรม “Art in Postcards” จัดทำโปสการ์ดชุดพิเศษร่วมกับศิลปินและนักวาดกว่า 12 ท่าน เพื่อจัดจำหน่าย อีกทั้งยังมีนิทรรศการ “People to People” นิทรรศการระดมทุนที่จัดแสดงและจำหน่ายผลงานของศิลปินกว่า 60 ท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการ People’s Gallery ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี
 
ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับมอบจากทางกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้บริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2554 ได้บรรลุข้อตกลงในการร่วมบริหารหอศิลปกรุงเทพ ฯ กับกรุงเทพมหานครต่อไปอีก 10 ปี นอกจากการสนับสนุนงบบริหารอาคารพื้นฐานจากกรุงเทพมหานครแล้ว หอศิลปกรุงเทพ ฯ ยังคงต้องการการสนับสนุนจากภาคประชาสังคมและเอกชนเพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ใหม่ในแวดวงศิลปะและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง
 
นิทรรศการ Art Move นับเป็นความร่วมมือระหว่างหอศิลปกรุงเทพ ฯ และ 49 ศิลปิน รวมทั้งหอศิลป์เอกชน ในการสนับสนุนผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงต่อสาธารณะ และจำหน่ายแก่นักสะสม ผู้สนใจงานศิลปะ และผู้ที่ต้องการสนับสนุนการดำเนินงานของหอศิลปกรุงเทพ ฯ โดยเปิดพื้นที่นำเสนอผลงานของศิลปินที่ได้รับการยอมรับ และแสดงถึงความหลากหลายของรูปแบบศิลปะร่วมสมัยไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและเพิ่มพลวัตในการสะสมผลงานศิลปะของประเทศไทยอีกด้วย รายได้หลังการหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายผลงานจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมของหอศิลปกรุงเทพ ฯ ต่อไป ทั้งนี้ เป็นโอกาสพิเศษที่ศิลปินร่วมโครงการพร้อมใจปรับลดราคาลงจากการจำหน่ายปกติ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถสนับสนุนได้
 
หมายเหตุ: ศิลปินที่ร่วมโครงการได้ปรับลดราคาจำหน่ายผลงานลงเป็นกรณีพิเศษ ราคาไม่สามารถนำไปอ้างอิงการซื้อขายในตลาดศิลปะทั่วไป
 
ผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าของผลงานศิลปะในนิทรรศการ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นำชมได้ที่หน้าห้องนิทรรศการ ชั้น 9 หรือติดต่อทางออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage: Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ หอศิลปกรุงเทพ ฯ จะแจ้งยอดเงินระดมทุนทั้งหมดจากโครงการให้สาธารณชนได้ทราบต่อไป