ศิลป์สุวรรณภูมิบนเส้นทางสายไหมทางทะเล

แนวคิดหลักของการจัดแสดงนิทรรศการนี้คือ การนำเอาผลงานศิลปะร่วมสมัยที่สร้างสรรค์จากมุมมองของศิลปินที่มีต่อสุวรรณภูมิจัดวางคู่ขนานกับศิลปะวัตถุอันเป็นหลักฐานทางโบราณคดี

27 มกราคม 2565 - 27 กุมภาพันธ์ 2565

ณ ชุมชนสงขลาเมืองเก่า

กดที่ภาพเพื่อดู VR Tour

แนวคิดหลักของการจัดแสดงนิทรรศการนี้คือ การนำเอาผลงานศิลปะร่วมสมัยที่สร้างสรรค์จากมุมมองของศิลปินที่มีต่อสุวรรณภูมิจัดวางคู่ขนานกับศิลปะวัตถุอันเป็นหลักฐานทางโบราณคดี โดยที่ศิลปินร่วมสมัยในดินแดนสุวรรณภูมิจะสร้างสรรค์การตีความเรื่องของความเป็นไปได้ของอนาคตของสุวรรณภูมิว่าจะมีทิศทางอย่างไร พื้นที่แหลมทองแห่งนี้มีนัยยะอย่างไรในปัจจุบัน ที่จะส่งผลต่ออนาคต ซึ่งจะทำให้ผู้ชมสามารถสร้างจินตนาการหรือความเป็นไปได้เกี่ยวกับการตีความนัยยะ ทางพื้นที่อันสะท้อนแนวคิดต่างๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ แบบพุทธศิลป์ในรูปแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่และส่งเสริมพุทธศาสนาให้เป็นที่ประจักย์

นิทรรศการศิลป์สุวรรณภูมิบนเส้นทางสายไหมทางทะเล

จัดแสดงทั้งหมด 8 จุด ณ ชุมชนสงขลาเมืองเก่า 

  • ถ.กำแพงเพชร : หอศิลป์สงขลา – Songkhla Art Center
  • ถ.นครนอก : บ้าน 123, บ้านสงครามโลก, บ้าน 73, บ้านยะหริ่ง
  • ถ.นครใน : บ้าน 168, บ้าน 216 (บ้านคราม)
  • ถ.นางงาม : a.e.y. Space

https://www.silpsuvarnabhumi.com/