“คอลเลคฉัน”

รวมงานประติมากรรมในความชื่นชอบของคุณ นำทอง แซ่ตั้ง ผู้ก่อตั้ง Numthong Art Space ไม่ว่าจะเป็น ประติมากรรม หล่อบรอนซ์ แกะไม้ เซรามิก สื่อผสม ของศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศที่มีชื่อเสียง

26 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2022

Numthong Art Space

กดที่ภาพเพื่อดู VR Tour

นิทรรศการ “คอลเลคฉัน” ได้รวบรวมงานประติมากรรมในความชื่นชอบของคุณ นำทอง แซ่ตั้ง ผู้ก่อตั้ง Numthong Art Space ไม่ว่าจะเป็น ประติมากรรม หล่อบรอนซ์ แกะไม้ เซรามิก สื่อผสม ของศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศที่มีชื่อเสียง อาทิ เช่น Anish Kapoor,  Alex Face, ธวัชชัย พันธุสวัสดิ์, ประหยัด พงษ์ดำ, อ.ชำเรือง วิเชียรเขตต์, นที อุตฤทธิ์, วิทยา ผุดผ่อง, อ.จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, อ.อรรถสิทธิ์ อนิวรรตน์ชน, อ.คามิน เลิศชัยประเสริฐ, พินรี สันพิทักษ์, อุทัย นพศิริ, พรภพ สิทธิรักษ์, อ.กมล เผ่าสวัสดิ์ เป็นต้น

ในมุมมองของนำทอง  งานประติมากรรมที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ไม่เป็นเพียงแค่หุ่นนิ่งหรือรูปปั้น แต่กลับให้ความรู้สึกของความมีชีวิต มีอารมณ์ เรื่องราวความเป็นมาประสานอยู่ในผลงานนี้ด้วย  นอกจากนี้ผลงานบางชิ้นยังมีความพิเศษในเรื่องของเทคนิคการคิดคำนวณสัดส่วนการสร้างผลงานที่นำทองมองเห็นจากการทำงานของศิลปิน  ทำให้นำทองเกิดความรู้สึกประทับใจและเป็นที่มาของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้