ร่องรอยชีวิตของชาวนา

นิทรรศการ​ ชุด​ ร่องรอยของชีวิตชาวนา​ จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอ​สภาวการณ์​ของชนชั้นกรรมาชีพชาวนาในปัจจุบัน​ ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของบริบทและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ​ต่าง ๆ

02 มีนาคม 2565 - 27 มีนาคม 2565

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร People's Gallery ห้อง P1

นัฐวุฒิ กองลี

กดที่ภาพเพื่อดู VR Tour

นิทรรศการ​ ชุด​ ร่องรอยของชีวิตชาวนา​ จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอ​สภาวการณ์​ของชนชั้นกรรมาชีพชาวนาในปัจจุบัน​ ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของบริบทและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ​ต่าง ๆ​ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาหรือผลกระทบต่าง ๆ ของชาวนา​ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อการรับรู้เชิงคุณค่าและการตีความหมายผ่านมุมมอง​ทางสุนทรียภาพ​ ของภาพทิวทัศน์ ​(ทุ่งนา)​ ในผลงานจิตรกรรม​ที่แฝงความงามภายใต้ความทุกข์ยาก​ลำบาก​ด้วยรูปแบบกึ่งนามธรรม​