การรับรู้ที่บริสุทธิ์? (เศษเสี้ยว)

มนุษย์จะรับรู้ความเป็นจริงของโลกได้อย่างไรโดยไม่ปรุงแต่ง เป็นคำถามที่มีข้อถกเถียงไม่รู้จบสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม วิทยาศาสตร์ นักปรัชญา นักคิด และศิลปิน คามิน เลิศชัยประเสริฐ

8 มีนาคม – 19 เมษายน 2565

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 1

คามิน เลิศชัยประเสริฐ

กดที่ภาพเพื่อดู VR Tour

มนุษย์จะรับรู้ความเป็นจริงของโลกได้อย่างไรโดยไม่ปรุงแต่ง เป็นคำถามที่มีข้อถกเถียงไม่รู้จบสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม วิทยาศาสตร์ นักปรัชญา นักคิด และศิลปิน คามิน เลิศชัยประเสริฐ เป็นศิลปินผู้ใช้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในการแสวงหาคำตอบต่อคำถามดังกล่าวเป็นเวลากว่าทศวรรษ เขาเห็นว่าความเป็นจริงไม่ใช่รูปลักษณ์ทางกายภาพที่เรารับรู้ได้ผ่านผัสสะทั้งห้า และการรับรู้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกก็มีข้อจำกัด เขาจึงพัฒนาวิธีการที่เรียกว่า “การรับรู้ที่บริสุทธิ์” ซึ่งเขากล่าวว่าเป็นการรับรู้ความจริงผ่านสภาวะจิตของความเมตตาที่ปราศจากการคาดหวัง และใช้การทำงานศิลปะของเขาเป็นเครื่องมือในการบันทึกห้วงขณะที่เขาสามารถรับรู้ความเป็นไปของโลกผ่านสภาวะจิตดังกล่าว 

นิทรรศการ “การรับรู้ที่บริสุทธิ์? (เศษเสี้ยว)” เป็นส่วนแรกของโครงการศิลปะ การรับรู้ที่บริสุทธิ์? โดยนิทรรศการนี้ได้นำเอาผลงานศิลปะจำนวน 50 ผลงาน จาก 100 ผลงาน ที่สร้างมาในช่วง พ.ศ. 2562-2563 มาจัดแสดง ผลงานเหล่านี้เป็นบันทึกที่แสดงให้เห็นเศษเสี้ยวของความเป็นจริงที่เขาเผชิญตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ผลงานนำผู้ชมไปสู่คำถามเกี่ยวกับชีวิตและการพบปะโดยบังเอิญกับประสบการณ์การรับรู้นั้น

* นิทรรศการการรับรู้ที่บริสุทธิ์?

แบ่งเป็น 4 นิทรรศการย่อย แบ่งจัดแสดงดังนี้

Part I     หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 8 มี.ค. – 20 เม.ย. 2565

Part II    ATTA Gallery 12 พ.ค. – 12 มิ.ย  2565

Part III   Numthong Art Space 14 พ.ค. – 25 มิ.ย. 2565

Part IV 31st Century Museum of Contemporary Spirit 11 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2565