นวอักษรอัตลักษณ์ผสม

นิทรรศการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเติบโตท่ามกลางวัฒนธรรมไทย – จีน  ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นป้ายร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีน

03 สิงหาคม 2565 - 28 สิงหาคม 2565

People's Gallery ห้อง P1

ธมลวรรณ ลวพิมล

กดที่ภาพเพื่อดู VR Tour

นิทรรศการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเติบโตท่ามกลางวัฒนธรรมไทย – จีน  ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นป้ายร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีน ภาพของอักษรไทย- จีนที่ทับศัพท์กัน ความลื่นไหลไปมาระหว่างสองภาษาเกิดเป็นความประทับใจในความทรงจำศิลปิน  ก่อให้เกิดเทคนิคการสร้างสรรค์เฉพาะตัวผ่านการจัดเรียงประกอบภาพอักษรแบบใหม่ โดยข้อจำกัดของการอ่านตามระบบภาษาอาจไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไป