นิทรรศการวิถีกรุงเทพ (อัตลักษณ์คนใต้ในเมืองกรุง)

นิทรรศการจากแนวความคิด “กรุงเทพฯ เป็นเสมือนพื้นที่ทางสังคมขนาดใหญ่ศูนย์รวมวัฒนธรรมต่างถิ่น และ อัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธ์เข้าไว้ด้วยกัน”

03 สิงหาคม 2565 - 28 สิงหาคม 2565

People's Gallery ห้อง P3

วุฒิชัย คชสิทธิ

กดที่ภาพเพื่อดู VR Tour

นิทรรศการจากแนวความคิด “กรุงเทพฯ เป็นเสมือนพื้นที่ทางสังคมขนาดใหญ่ศูนย์รวมวัฒนธรรมต่างถิ่น และ อัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธ์เข้าไว้ด้วยกัน”  โดยคมสัน นำเสนอการซ้อนเหลื่อมบรรยากาศของกิจกรรมทางการค้าย่านเยาวราช เพื่อให้ผู้ชมได้รู้สึกถึงบรรยากาศของเมือง  และวุฒิชัยนำเสนอภาพตัวแทนของคนใต้ย้ายถิ่น สะท้อนภาพลักษณ์ภายนอก ซึ่งผันแปรค่านิยมของตน ไปตามสังคมเมือง ผลงานของศิลปินทั้ง 2  เปรียบเหมือนกลไกทางวัฒนธรรม บ่งบอกถึงคุณค่าในความหลากหลายของมิติทางสังคม และวัฒนธรรมของชีวิตในกรุงเทพฯ