THE ICONIC TREASURE

THE ICONIC TREASURE

งานประมูลใหญ่ของบางกอก อาร์ต อ๊อกชั่นกับผลประมูลโมเดิร์นอาร์ตมาสเตอร์ชิ้นเยี่ยม ศิลปินหน้าใหม่ที่ได้รับการตอบรับที่ดีในเวทีประมูล และศิลปินที่ทำสถิติทะลุเพดานราคาประเมินอย่างก้าวกระโดด

TO THE MOON
|

TO THE MOON

งานประมูลที่เป็นแหล่งรวมงานศิลปะแห่งเจนเนอเรชั่น ผลงานชิ้นเอกจากศิลปินหลากหลาย ทั้งศิลปินที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางผ่านกาลเวลา ศิลปินรุ่นใหม่ที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงและศิลปิน NFT (Non-fungible token)