นวอักษรอัตลักษณ์ผสม

นวอักษรอัตลักษณ์ผสม

นิทรรศการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเติบโตท่ามกลางวัฒนธรรมไทย – จีน  ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นป้ายร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีน