ร่องรอยชีวิตของชาวนา

ร่องรอยชีวิตของชาวนา

นิทรรศการ​ ชุด​ ร่องรอยของชีวิตชาวนา​ จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอ​สภาวการณ์​ของชนชั้นกรรมาชีพชาวนาในปัจจุบัน​ ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของบริบทและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ​ต่าง ๆ