โอรังซิแย / ออแฆนายู

โอรังซิแย / ออแฆนายู

นราธิวาสเป็นเมืองเล็ก ๆ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งแม่น้ำติดกับชายแดนมาเลเซีย รายล้อมไปด้วยทะเลและภูเขาที่แบ่งแยกผู้คนออกจากกัน เดิมในภาษามลายูถูกเรียกว่าเมอนารา หมายถึงประภาคารหรือหอคอยที่ปากน้ำ