หญิงใหญ่ (ยิ่งใหญ่)

หญิงใหญ่ (ยิ่งใหญ่)

งานส่วนมากในการแสดงงานครั้งนี้เป็นการวาดบนกระดาษหนังสือพิมพ์ ได้ทำงานชุดนี้ในตอนที่ว่างจากงานประจำ โดยใช้โต๊ะทำงานนั่นแหละวาดรูป โต๊ะซึ่งมักมีหนังสือพิมพ์วางระเกะระกะอยู่ตลอดเวลา