ศิลป์สุวรรณภูมิบนเส้นทางสายไหมทางทะเล

ศิลป์สุวรรณภูมิบนเส้นทางสายไหมทางทะเล

แนวคิดหลักของการจัดแสดงนิทรรศการนี้คือ การนำเอาผลงานศิลปะร่วมสมัยที่สร้างสรรค์จากมุมมองของศิลปินที่มีต่อสุวรรณภูมิจัดวางคู่ขนานกับศิลปะวัตถุอันเป็นหลักฐานทางโบราณคดี