นวอักษรอัตลักษณ์ผสม

นวอักษรอัตลักษณ์ผสม

นิทรรศการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเติบโตท่ามกลางวัฒนธรรมไทย – จีน  ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นป้ายร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีน

นิทรรศการวิถีกรุงเทพ (อัตลักษณ์คนใต้ในเมืองกรุง)

นิทรรศการวิถีกรุงเทพ (อัตลักษณ์คนใต้ในเมืองกรุง)

นิทรรศการจากแนวความคิด “กรุงเทพฯ เป็นเสมือนพื้นที่ทางสังคมขนาดใหญ่ศูนย์รวมวัฒนธรรมต่างถิ่น และ อัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธ์เข้าไว้ด้วยกัน”

นิทรรศการวิถีกรุงเทพ (สำนึกรู้ในถิ่นที่)

นิทรรศการวิถีกรุงเทพ (สำนึกรู้ในถิ่นที่)

นิทรรศการจากแนวความคิด “กรุงเทพฯ เป็นเสมือนพื้นที่ทางสังคมขนาดใหญ่ศูนย์รวมวัฒนธรรมต่างถิ่น และ อัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธ์เข้าไว้ด้วยกัน”

ครอสโอเวอร์ ๒ : ผสาน

ครอสโอเวอร์ ๒ : ผสาน

“ชมสุดยอดผลงานศิลปะสมัยใหม่ที่หาชมได้ยาก จากคลังสะสมศิลปะขององค์กรและนักสะสมไทย”
จากความสำเร็จของ Crossover : The Unveiled Collection นิทรรศการแรกของหอศิลปกรุงเทพฯ

ทวี รัชนีกร: ปรากฏการณ์แห่งอุดมการณ์

ทวี รัชนีกร: ปรากฏการณ์แห่งอุดมการณ์

ปรากฏการณ์แห่งอุดมการณ์ รวบรวมผลงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม รวมกว่า 60 ผลงานของอาจารย์ทวี รัชนีกร

The Art of Waste Exhibition

The Art of Waste Exhibition

วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ เชิญชมนิทรรศการ The Art Of Waste นำบราเก่ามาอัพไซเคิล สรรค์สร้างเป็นงานศิลปะและงานแฟชั่นที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก เพื่อคนรักงานศิลป์ฯ อินเรื่องรักษ์โลก

DISSECTION OF BREATHING

DISSECTION OF BREATHING

จุด ต่อ จุด ร้อยเรียงเป็นเส้นสาย สอดประสานสร้างจินตนาการรูปทรงจากมโนสำนึกที่สามารถรับรู้และมิอาจหยั่งรู้ได้ แต่กลับสามารถสะท้อนถึงบุคลิกทางความคิดและความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์

ลวดลายในธรรมชาติ

ลวดลายในธรรมชาติ

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นเกิดจากความสนใจและความประทับใจในลวดลายซึ่งมีความงดงาม รวมถึงความจริง อันเป็นสัจธรรมทางพุทธศาสนา

ร่องรอยชีวิตของชาวนา

ร่องรอยชีวิตของชาวนา

นิทรรศการ​ ชุด​ ร่องรอยของชีวิตชาวนา​ จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอ​สภาวการณ์​ของชนชั้นกรรมาชีพชาวนาในปัจจุบัน​ ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของบริบทและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ​ต่าง ๆ

WHAT WAS

WHAT WAS

“What was” นิทรรศการศิลปะนามธรรม ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเป็นครั้งแรกของ 3 ศิลปิน ได้แก่ ชนิดา อรุณรังษี, วุฒิชัย บุญธรรม, และชลิต นาคพะวัน ซึ่งจะมาร่วมถ่ายทอด What was ในรูปแบบของตัวเอง