‘บ้านเกิด เมืองใด เรือนใจ เมืองงาม’

‘บ้านเกิด เมืองใด เรือนใจ เมืองงาม’

ทุกสรรพสิ่งรอบตัวล้วนมีความงดงามหากเรามองเห็น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอบรมตัวเองเพื่อให้มีสายตาที่จะสัมผัสกับสิ่งนี้