การรับรู้ที่บริสุทธิ์? (เศษเสี้ยว)

การรับรู้ที่บริสุทธิ์? (เศษเสี้ยว)

มนุษย์จะรับรู้ความเป็นจริงของโลกได้อย่างไรโดยไม่ปรุงแต่ง เป็นคำถามที่มีข้อถกเถียงไม่รู้จบสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม วิทยาศาสตร์ นักปรัชญา นักคิด และศิลปิน คามิน เลิศชัยประเสริฐ

“คอลเลคฉัน”

“คอลเลคฉัน”

รวมงานประติมากรรมในความชื่นชอบของคุณ นำทอง แซ่ตั้ง ผู้ก่อตั้ง Numthong Art Space ไม่ว่าจะเป็น ประติมากรรม หล่อบรอนซ์ แกะไม้ เซรามิก สื่อผสม ของศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศที่มีชื่อเสียง

Nothing Personal

Nothing Personal

เป็นผลงานที่ทำขึ้นเพื่อหลีกหนีจากวัสดุและเทคนิคเดิม ๆ ที่ทำอยู่อย่างคร่ำเคร่ง ผมได้ย้อนคิดไปถึงวัยเด็กที่วาดรูปหรือขีดเขียนด้วยความสนุกคึกคะนอง

เสียงสะท้อนแห่งความทรงจำ

เสียงสะท้อนแห่งความทรงจำ

“ประสบการณ์ชมนิทรรศการก่อนอ่านข้อมูล” เป็นคำแนะนำที่ผู้เขียนมักให้แก่ผู้ที่มาถามไถ่ว่าดูงานศิลปะอย่างไรดี นั่นคือพฤติการณ์ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นงานนามธรรม เสน่ห์ของศิลปะนามธรรมคือการสื่อสารโดยตรงกับผู้ชม

“                 ”

“                 ”

คามินได้ค้นคว้า และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ ” ผ่านกระบวนการหลากหลายรูปแบบ เช่น การอ่านหนังสือ นั่งสมาธิ การพิจารณาทำความเข้าใจประสบการณ์ของตนเองแต่ละขณะ และพยายามถ่ายทอดความเข้าใจออกมาเป็นผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ