ดำรง วงศ์อุปราช : ทัศนศิลป์แห่งชีวิต

ดำรง วงศ์อุปราช : ทัศนศิลป์แห่งชีวิต

นิทรรศการนำเสนอตัวตนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช (พ.ศ. 2479 – 2545) ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2542 ผ่านแง่มุมของความสามารถอันรอบด้าน ซึ่งมีที่มาจากความกล้าคิดและกล้าทดลองจนกระทั่งค้นพบแนวทางเฉพาะตัว

‘บ้านเกิด เมืองใด เรือนใจ เมืองงาม’

‘บ้านเกิด เมืองใด เรือนใจ เมืองงาม’

ทุกสรรพสิ่งรอบตัวล้วนมีความงดงามหากเรามองเห็น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอบรมตัวเองเพื่อให้มีสายตาที่จะสัมผัสกับสิ่งนี้

Nothing Personal

Nothing Personal

เป็นผลงานที่ทำขึ้นเพื่อหลีกหนีจากวัสดุและเทคนิคเดิม ๆ ที่ทำอยู่อย่างคร่ำเคร่ง ผมได้ย้อนคิดไปถึงวัยเด็กที่วาดรูปหรือขีดเขียนด้วยความสนุกคึกคะนอง

เสียงสะท้อนแห่งความทรงจำ

เสียงสะท้อนแห่งความทรงจำ

“ประสบการณ์ชมนิทรรศการก่อนอ่านข้อมูล” เป็นคำแนะนำที่ผู้เขียนมักให้แก่ผู้ที่มาถามไถ่ว่าดูงานศิลปะอย่างไรดี นั่นคือพฤติการณ์ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นงานนามธรรม เสน่ห์ของศิลปะนามธรรมคือการสื่อสารโดยตรงกับผู้ชม

“                 ”

“                 ”

คามินได้ค้นคว้า และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ ” ผ่านกระบวนการหลากหลายรูปแบบ เช่น การอ่านหนังสือ นั่งสมาธิ การพิจารณาทำความเข้าใจประสบการณ์ของตนเองแต่ละขณะ และพยายามถ่ายทอดความเข้าใจออกมาเป็นผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ

เราอยู่ในความทรงจำของทะเล

เราอยู่ในความทรงจำของทะเล

เนียม มะวรคนอง ผู้ที่ผลงานศิลปะของเขามีความมหัศจรรย์ในการเกาะกุมหัวใจผู้ชมให้ตกอยู่ในภวังค์เสมอ โดยผลงานในครั้งนี้ศิลปินได้สะท้อนการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในมิติลึกซึ้งที่น่าขบคิด โดยมีทะเล เป็นภาษาสื่อสาร