“กรงวงกต” The Eternal Labyrinth

“กรงวงกต” The Eternal Labyrinth

การมีอยู่ของเราเกิดขึ้นบนพื้นฐานอะไร การดารงไว้ซึ่งการมีอยู่นั้นประกอบสร้างจากเรื่องราวและความสัมพันธ์รูปแบบใดบ้าง

โอรังซิแย / ออแฆนายู

โอรังซิแย / ออแฆนายู

นราธิวาสเป็นเมืองเล็ก ๆ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งแม่น้ำติดกับชายแดนมาเลเซีย รายล้อมไปด้วยทะเลและภูเขาที่แบ่งแยกผู้คนออกจากกัน เดิมในภาษามลายูถูกเรียกว่าเมอนารา หมายถึงประภาคารหรือหอคอยที่ปากน้ำ

The Backbone of night : กระดูกสันหลังแห่งราตรี

The Backbone of night : กระดูกสันหลังแห่งราตรี

ถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองของศิลปินที่มีต่ออวกาศวิทยาในฐานะผู้สังเกตการณ์ และผู้บันทึกเรื่องราวรอยต่อในปัจจุบันและและยุคสมัยที่กำลังจะมาถึง ที่มนุษย์มีโอกาสต้องขยายเขตแดนหรือย้ายถิ่นฐานขึ้นไปอยู่บนดวงดาวดวงใดดวงหนึ่งบนท้องฟ้านั้น