12 ปี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

12 ปี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เล่าเรื่องย้อนรอยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแนวคิดการมีหอศิลป์ร่วมสมัยในกลุ่มศิลปิน การรณรงค์ของภาคประชาชน ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคประชาสังคมในการร่วมกันก่อร่างสร้างอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ

เมืองเปลี่ยนแปลง

เมืองเปลี่ยนแปลง

เป็นโครงการศิลปะร่วมสมัยที่สำรวจทักษะการปรับตัวรับมือวิกฤตต่าง ๆ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพลเมืองอย่างเท่าเทียม

พีเพิลถึงพีเพิล

พีเพิลถึงพีเพิล

ติดไฟให้วงการศิลปะไทยได้ไปต่อ!
People to People จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย จากกว่า 60 ศิลปินในโครงการ People’s Gallery ชวนคุณร่วมเป็นเจ้าของผลงานเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของหอศิลปกรุงเทพฯ ตลอดปี 2564

ดำรง วงศ์อุปราช : ทัศนศิลป์แห่งชีวิต

ดำรง วงศ์อุปราช : ทัศนศิลป์แห่งชีวิต

นิทรรศการนำเสนอตัวตนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช (พ.ศ. 2479 – 2545) ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2542 ผ่านแง่มุมของความสามารถอันรอบด้าน ซึ่งมีที่มาจากความกล้าคิดและกล้าทดลองจนกระทั่งค้นพบแนวทางเฉพาะตัว